Inwestor Finanse

Umów się z doradcą

Koszty kredytu

Oprocentowanie kredytu składa się z marży banku i stawki WIBOR (dla kredytów złotowych), LIBOR lub EURIBOR (dla kredytów walutowych). Stawki te są zmienne i wyrażają poziom oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym – jest to oprocentowanie po jakim banki pożyczają sobie pieniądze. Marża banku to stały element oprocentowania i zrazem zarobek banku. Ponieważ wysokość stawki WIBOR lub LIBOR jest taka sama dla wszystkich banków, instytucje finansowe mogą konkurować ze sobą właśnie marżą.

Oprocentowanie podawane jest w skali roku i naliczane jest od bieżącego salda zadłużenia.    

Prowizja jest kosztem jednorazowym ponoszonym przez kredytobiorcę w momencie uruchamiania kredytu hipotecznego. Płacona jest od kwoty udzielonego kredytu. Jej wysokość wynosi średnio 2,5 proc. i najczęściej można negocjować jej wysokość.

Ubezpieczenia to ważny koszt kredytu, który czasem może znacznie podnieść cenę naszego zobowiązania hipotecznego.

Zaciągając kredyt hipoteczny, każdy kredytobiorca zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie pomostowe, płacone do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Drugim ważnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Z reguły banki wymagają, by udział środków własnych w finansowanej inwestycji wynosił 20 proc. Jeśli nie wnosimy wkładu własnego, brakujące środki trzeba ubezpieczyć.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla banku jest ubezpieczenie na życie, obowiązkowe najczęściej gdy do kredytu przystępuje jedna osoba lub kredytobiorcy są powyżej określonego wieku. Ubezpieczenie to znacznie podraża kredyt, jednak w wielu przypadkach okazuje się bardzo przydatne. W przypadku śmierci kredytobiorcy, nieruchomość odziedziczą jego spadkobiercy, ale również z kredytem. Wówczas suma ubezpieczenia na życie, która odpowiada aktualnemu saldu zadłużenia, wypłacona będzie instytucji finansowej i w ten sposób mieszkanie zostanie spłacone.

Banki coraz częściej proponują też ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy, następstw nieszczęśliwych wypadków czy chwilowej niezdolności do pracy. Ich wykupienie może skutkować obniżeniem marży czy prowizji. Alternatywę w postaci dodatkowej polisy trzeba dokładnie skalkulować – może się bowiem okazać, że bardziej opłaca się spłacać kredyt z wyższą marżą niż płacić za dodatkową polisę.

Pamiętaj! Dobrego eksperta finansowego można poznać po tym, że zna lub jest w stanie na spotkaniu ustalić wysokość każdego z wyżej wymienionych kosztów. Dzięki tym informacją będziesz miał pewność, że wybierzesz faktycznie najtańszy dostępny na rynku kredyt.

 

Formularz kontaktowy

Proszę o kontakt

Nasz pracownik skontaktuje się z Panem/Panią w pierwszym możliwym terminie i wspólnie ustalą Państwo wygodną datę i godzinę spotkania.

Dziękujemy, formularz został wysłany! Nasz pracownik skontaktuje się z Panem/Panią w pierwszym możliwym terminie i wspólnie ustalą Państwo wygodną datę i godzinę spotkania.